Zielona Półnutka

Przedszkole nr 5 Zielona Półnutka

Informacje

Aktualności

O nas

Placówka powstała w 1988 roku. Przedszkole nr 5 w Swarzędzu mieści się w samodzielnym, piętrowym budynku otoczonym dużym ogrodem z licznymi przyrządami rekreacyjnymi dla dzieci, położonym przy ulicy Kościuszkowców 2. W budynku Przedszkola znajduje się 5 sal. Przedszkole może zapewnić opiekę 125 dzieciom w 5 grupach.
Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-6 letnie. Każda z grup ma swoją salę z oryginalnym wystrojem, zawsze zgodnym z porą roku będą nadchodzącą uroczystością. Posiadamy nowoczesne zaplecze sportowo – rekreacyjne, sprzęt audio – video. Wizytówki naszego przedszkola są atrakcyjne formy działalności, które nie tylko zaspokajają potrzeby dzieci, ale pozwalają na wszechstronny rozwój poprzez zabawę i pracę.
Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności. W codziennej pracy kadra pedagogiczna stosuje różne sposoby, które pozwalają na rozwijanie: twórczej aktywności dzieci, ich zainteresowań i indywidualnych poszukiwań. Sprzymierzeńcem wychowanków, we wszystkich poczynaniach jest bohaterka naszej placówki – „Zielona Pónutka”. Podsuwa dzieciom ciekawe pomysły i zachęca do wspólnych działań.

Strefa rodzica

Informacje dla rodziców

Bieżące wiadomości

Pojawić się tu będą bieżące informacje

Wyprawka

Zamieszczamy tu informacje odnośnie wyprawki

Nasi pracownicy

Zamieszczamy tu informacje o kadrze przedszkola

Informacje

Zamieszczamy tu informacje na temat organizacji przedszkola

Programy

Zamieszczamy tu programy i projekty realizowane w przedszkolu

Galeria

Galeria