Akcja  MEN „SZKOŁA PAMIĘTA”

Nasze Przedszkole kolejny raz przystąpiło do akcji „Szkoła pamięta”. To akcja Ministerstwa Edukacji i Nauki. Odbywa się w okresie, w którym wspominamy zarówno naszych bliskich, jak i tych, którzy zapisali się w historii naszego kraju lub lokalnej społeczności. W ten sposób inicjatywa nawiązuje do polskiej tradycji świąt zadusznych. Celem akcji jest zwrócenie uwagi dzieci na potrzebę pielęgnowania pamięci o bohaterach naszej wolności, szczególnie tych, którzy są związani z historią naszego regionu, naszej społeczności.

 
Dzieci z Figlarnych Flecików zapaliły znicze na pomniku pamięci swarzędzkich dzieci. W ten sposób uczcili pamięć dzieci, które walczyły w czasie zaboru pruskiego o nauczanie w języku polskim oraz pamięć żołnierzy walczących w obronie ojczyzny.