PRZYDATNE INFORMACJE

PROGRAMY | WYPRAWKA | INFORMACJE | PUBLIKACJE | CIEKAWE STRONYPrzedszkole jest potrzebne nie tylko dlatego, że rodzice pracują, a ktoś musi zająć się dziećmi. Przedszkole jest miejscem, gdzie dzieci mogą się wielostronnie rozwijać, eksperymentować, bawić własną twórczością; gdzie dorośli mają czas tylko dla dzieci.
Jednym z pierwszych zadań przedszkola jest rozpoznawanie indywidualnych możliwości wszystkich wychowanków oraz takie ich wsparcie, by każdy z nich mógł odnaleźć swoje miejsce na kolejnym etapie kształcenia i by był gotowy do osiągania w nich swoich indywidualnych sukcesów.

Dyrektor Przedszkola: mgr Renata Lekowska, telefon: 616540781, 0618186355

Organ Prowadzący Przedszkole: Miasto i Gmina Swarzędz

Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Wielkopolski Kurator Oświaty

Przedszkole czynne jest w godzinach: 6.00 - 17.00
Dzieci prosimy przyprowadzać do godziny 8:00,

Posiłki wydawane są:

08:15 śniadanie
11:30 obiad
14:05 podwieczorek
16:00 kanapka

Dzieci pozostające w przedszkolu do godziny 17:00 około godziny 16:00 otrzymują kanapkę i napój.

Wakacje letnie -

Przedszkole swiadczy swoje usługi przez 11 miesięcy w roku szkolnym. Przerwa techniczno - urlopowa trwa 1 miesiac. Proszę pamiętać, że każde dziecko potrzebuje "URLOPU" od Przedszkola, dlatego na dyżur wakacyjny zgłaszamy dzieci którym nie możemy zapewnić innej opieki. W naszej Placówce w roku szkolnym 2017/2018 pracujemy od 1 wrzesnia 2017 do 30 czerwca 2018; przerwa techniczno - urlopowa trwać będzie od 1 lipca 2018 do 31 lipca 2018. Od 1 sierpnia 2018 do 31 sierpnia 2018 przedszkole pełnić będzie dyżur wakacyjny; Proszę pamiętć: Do 20 czerwca 2018 roku rodzice zobowiazani sa dokonać zgłoszenia na dyżur letni u Dyrektora macierzystego Przedszkola

OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

Rodzice (opiekunowie) dziecka ponoszą koszty opłaty godzinowej na zasadach określonych w Uchwalele nr XLVI/451/2018 Rady Miejskiej w Swarzędzu z dn. 23.01.2018 r.w wysokośći 1 zł za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w wieku do 6 lat w przedszkolu poza czas przekraczający realizację podstawy programowej oraz opłaty za wyżywienie dziecka w wysokośći 7 zł za każdy dzień:

obrazek Uchwała Rady Miejskiej w Swarzędzu ws. opłat za PrzedszkolaW obowiązku rodzica jest poinformować telefonicznie przedszkole o możliwym spóźnieniu w odbiorze dziecka.

Dzieci nieodebrane do godziny 17:00 pozostają pod opieką nauczyciela do czasu przybycia rodziców /opiekunów/ na teren placówki.

Dzieci naszego przedszkola objęte są ubezpieczeniem zbiorowym przez okres całego roku tj. od 1 października do 30 września. Wyjątek stanowią dzieci rozpoczynające edukację przedszkolną, które ubezpieczone są od 1 września.

W razie nieszczęśliwych zdarzeń poza przedszkolem rodzic ma prawo pobrać numer polisy ubezpieczeniowej u dyrektora przedszkola i starać się o odszkodowanie.

Dzieci nie powinny przynosić do przedszkola swoich zabawek. Wyjątek stanowią dni ustalone w grupie wspólnie z nauczycielem zwane "Dniem mojej ulubionej zabawki".

Za zabawki własne, które dziecko przynosi - Przedszkole nie ponosi odpowiedzialności.

Jeżeli dziecko jest uczulone na niektóre pokarmy podawane dzieciom w przedszkolu istnieje w niektórych sytuacjach możliwość podania dziecku zamiennika. W poszczególnych przypadkach kwestię żywienia dzieci regulują ustalenia z rodzicami dziecka.

W ciągu roku szkolnego odbywają się różne cykliczne spotkania wychowawcy z rodzicami: zebrania, zajęcia otwarte i integracyjne, warsztaty (przeciętnie 6-7 w ciągu roku szkolnego).

W naszym przedszkolu działa Rada Rodziców, w jej skład wchodzą:

Przewodnicząca Rady Rodziców: Pani Urszula Olszewska
Członek zarządu Rady Rodziców: Pani Joanna Rucińska
Członek zarządu Rady Rodziców: Pani Joanna Bizon
Członek zarządu Rady Rodziców: Pani Kamila Roik

Przedszkole jest w stałym kontakcie z Poradnią Psychologiczno - Pedagogiczną w Swarzędzu, która zawsze służy pomocą nauczycielom i rodzicom w rozwiązywaniu sytuacji trudnych.

Przedszkole nr 5 w Swarzędzu - Zielona Półnutka

aktualności | przedszkole | dla rodziców | galeria foto | jadłospis | grupy dzieci | zajęcia dodatkowe

realizacja: difronte hosting: lh.pl

wszystkie prawa zastrzeżone