O Nas

Placówka powstała w 1988 roku. Przedszkole nr 5 w Swarzędzu mieści się w samodzielnym, piętrowym budynku otoczonym dużym ogrodem z licznymi przyrządami rekreacyjnymi dla dzieci, położonym przy ulicy Kościuszkowców 2. W budynku Przedszkola znajduje się 5 sal. Przedszkole może zapewnić opiekę 125 dzieciom w 5 grupach.

Do przedszkola uczęszczają dzieci 3-6 letnie. Każda z grup ma swoją salę z oryginalnym wystrojem, zawsze zgodnym z porą roku bądź nadchodzącą uroczystością. Posiadamy nowoczesne zaplecze sportowo – rekreacyjne, sprzęt audio – video. Wizytówką naszego przedszkola są atrakcyjne formy działalności, które nie tylko zaspokajają potrzeby dzieci, ale pozwalają na wszechstronny rozwój poprzez zabawę i pracę.

Profesjonalnie przygotowana kadra pedagogiczna czuwa nad rozwojem dziecka, jego indywidualizacją, uznaje jego podmiotowość, na którą składają się czynniki takie jak: akceptacja indywidualnych odczuć, pomaganie w realizacji pomysłów dziecka, unikanie sankcji prowadzących do lęku, stawianie zadań na miarę możliwości dziecka, wyrobienie poczucia odpowiedzialności, kształcenie poczucia więzi społecznej i współodpowiedzialności. W codziennej pracy kadra pedagogiczna stosuje różne sposoby, które pozwalają na rozwijanie: twórczej aktywności dzieci, ich zainteresowań i indywidualnych poszukiwań. Sprzymierzeńcem wychowanków, we wszystkich poczynaniach jest bohaterka naszej placówki – „Zielona Pónutka”. Podsuwa dzieciom ciekawe pomysły i zachęca do wspólnych działań.

Dużym zainteresowaniem cieszą się w naszej placówce zajęcia dodatkowe: rytmika, język angielski, zajęcia logopedyczne – prowadzone przez wykwalifikowanych specjalistów.

Odwiedzają nas również często aktorzy z przedstawieniami teatralnymi, widowiskami lalkowymi, teatrzykami pacynek oraz czarodzieje – iluzjoniści.

Oprócz tradycyjnych imprez takich jak: Wigilia, Balik Przebierańców, Śniadanie Wielkanocne na uwagę zasługują imprezy organizowane od kilku lat: Pasowanie na Przedszkolaka, Święto Zielonej Półnutki, Urodziny Kubusia Puchatka, Przegląd muzyczny – Zostań Gwiazdą, Dzień Śmiechu, Dzień Sportu, Dzień Europejski, Festyn Rodzinny, Gry Terenowe dla całych rodzin,  wspólne nocowanie w Przedszkolu.

Ciekawą formą pracy naszego przedszkola są „Przedstawienia słowno – muzyczne” przygotowywane przez starsze grupy na różne okazje pod opieką wychowawców i nauczyciela rytmiki. Przedstawienia te prezentujemy na spotkaniach świątecznych w naszym przedszkolu oraz na spotkaniach integracyjnych z np. emerytami, dziećmi niepełnosprawnymi  ze stowarzyszenia SPDST, dziećmi z klasy życia w SP 4.

Nasze dzieci są laureatami konkursów ekologicznych, plastycznych, sportowych, recytatorskich, wiedzy regionalnej i innych.

Zawsze chętnie uczestniczą w akcjach charytatywnych, niosąc pomoc potrzebującym. Biorą czynny udział w przeglądach i prezentacjach naszej placówki na terenie gminy i powiatu.

Otwartość na wpływy środowiska przejawia się w naszej placówce we współpracy z rodzicami, instytucjami oświatowymi i kulturalnymi. Duży wkład w funkcjonowanie placówki wnoszą rodzice dzieci, którzy przez personel traktowani są jako cenni i równorzędni partnerzy w kierowaniu procesem wychowawczym dzieci. Pomagają w organizowaniu imprez, uroczystości przedszkolnych i wycieczek oraz w miarę swoich możliwości sponsorują niektóre nasze poczynania. Nasze przedszkole organizuje dla nich „drzwi otwarte”, które pozwalają rodzicom poznać aspekty życia przedszkolnego oraz obserwować zachowania swoich pociech, a także uczestniczyć w zabawach z dzieckiem.

Każdy dzień w przedszkolu to dzień aktywnie spędzony wśród rówieśników.

Misja przedszkola

Daruję ci miłość,
Daruję ci serce,
Słyszę twoje potrzeby,
Widzę twoje piękno,
Kocham cię,
Zostań dzisiaj ze mną.

Wizja przedszkola

 • Nasze Przedszkole gwarantuje wszystkim wychowankom radosny i bezpieczny rozwój.
 • Każde dziecko jest traktowane indywidualnie i podmiotowo. Dzięki naszym działaniom czuje się akceptowane i szczęśliwe.
 • Wszystkie dzieci przygotowujemy do przeżywania sukcesu, ale i także do radzenia sobie z porażkami.
 • Staramy się chronić je przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej.
 • Szanujemy i chronimy godność osobistą każdego naszego wychowanka.

Wyznaczniki pracy

 • wielostronny rozwój dziecka,
 • monitorowanie, stymulowanie rozwoju psychicznego, emocjonalnego, społecznego, umysłowego,
 • kształcenie uniwersalnych umiejętności odpowiednio do fazy rozwoju dziecka,
 • udział w promowaniu opieki zdrowotnej uwzględniającej wczesne wykrywanie grup ryzyka zdrowotnego i społecznego,
 • konstruktywna współpraca między przedszkolem i rodziną (jedność celów i zadań),
 • spontaniczne i zorganizowane wychowanie dziecka realizowane przy współpracy z rówieśnikami i dorosłymi,
 • zabawa jako główna forma aktywności dziecka przedszkolnego – jej niezależny i twórczy charakter,
 • pomoc dzieciom w stworzeniu przez nie pozytywnego obrazu samego siebie (w tym szacunku dla siebie i innych) oraz w zrozumieniu i szanowaniu tych, którzy różnią się rasą, kulturą, sytuacją ekonomiczną.