Grupa III
4 – latki
sala 20

wychowawcy:
mgr Małgorzata Bogacka
Magdalena Michalak
nauczyciel współorganizujący:
mgr Katarzyna Siek – Silska
mgr Joanna Fiedler
pomoc nauczyciela:
Ewelina Włodarczyk