Grupa IV
5 – latki
sala 20

wychowawcy:
mgr Małgorzata Bogacka
Magdalena Michalak
nauczyciel współorganizujący:
mgr Katarzyna Siek – Silska
pomoc nauczyciela:
Ewelina Włodarczyk