RODO w Przedszkolu „Zielona Półnutka”

W wyniku powierzenia naszej placówce sprawowania opieki nad dziećmi, dane osobowe dzieci oraz Państwa, jako ich rodziców, w zakresie niezbędnym do realizacji edukacji przedszkolnej w naszej placówce, są gromadzone i przetwarzane przez nasze Przedszkole „ZIELONA PÓŁNUTKA”.
Posiadają Państwo prawo do informacji, jakie dane są zgromadzone oraz prawo do ich poprawiania. Jednocześnie informuję, że posiadają Państwo także prawo do żądania usunięcia danych osobowych z naszej bazy danych, ale usunięcie danych oznacza automatyczną rezygnacje z usług naszej placówki, ponieważ przedszkole nie będzie mogło jej realizować.

Dane osobowe Państwa dzieci (i tylko dzieci) obejmujące wyłącznie: imię, nazwisko, Pesel, adres zamieszkania i zameldowania przedszkole udostępnia wyłącznie: Urzędowi Miasta i Gminy Swarzędz, na podstawie ustawy o systemie oświaty, a także Ministerstwu Edukacji Narodowej (za pośrednictwem systemu informacji oświatowej SIO) na podstawie przepisów ustawy o systemie informacji oświatowej.

Klauzule informacyjne

Inspektorem Ochrony Danych jest Pan Wojciech Wośkowiak.

Kontakt do Inspektora: iod@tmp.pl

Powyższe klauzule zostały zamieszczone:

  • Na tablicy ogłoszeń w przedszkolu
  • Na stronie internetowej przedszkola