Pracownicy administracji

  • mgr Chrobocińska Barbara – główna księgowa
  • Czerniak Bernadeta – referent ds. zaopatrzenia