Programy

Zamieszczamy tu programy i projekty realizowane w przedszkolu

Wszystkie pliki w formacie PDF. Jeżeli Państwa komputer nie może otworzyć pliku należy pobrać i zainstalować program Adobe Reader.

Nowa Podstawa Programowa Wychowania Przedszkolnego-obowiazujaca od 01.09.2017

Program wychowania przedszkolnego „Kocham Przedszkole”

Program wychowania przedszkolnego „Od Przedszkolaka do Pierwszaka”

Program adaptacyjny „Z uśmiechem do Przedszkola”

Program promocji zdrowia „W zdrowym ciele – zdrowy duch”

Program wychowawczo – terapeutyczny „Magiczna moc bajek”