GRUPA IV
5-latki
sala 19

wychowawcy:
mgr Barbara Czarnecka
mgr Jolanta Jacek
pomoc nauczyciela:
Beata Mnich