Grupa III
4,5 – latki
sala 18

wychowawcy:
mgr Joanna Mazurkiewicz
mgr Małgorzata Szewczyk
nauczyciel współorganizujący:
mgr Karolina Zawada
pomoc nauczyciela:
Wiesława Olejniczak