Grupa I
3 – latki
sala nr 16

wychowawcy:
mgr Magdalena Pawlak
mgr Ewa Przyczynek
pomoc nauczyciela:
Dorota Mańczak
Monika Pokusa