Grupa II
4 – latki
sala nr 19

wychowawcy:
mgr Magdalena Pawlak
mgr Ewa Przyczynek
pomoc nauczyciela:
Dorota Mańczak