Wrzesień już w kalendarz wkroczył przedszkolaki nadstawiają uszu i otwierają szeroko oczy wszędzie zamieszanie, – co to będzie? Cóż się stanie?

NOWY ROK ZACZYNAMY WIERSZEM chcesz dowiedzieć co się stanie kliknij !!!