Nasi Pracownicy

W przedszkolu pracuję 28 osób, w tym dyrektor, 16 nauczycieli, 2 pracowników administracji i 10 pracowników obsługi.

Praca naszego przedszkola nastawiona jest na dziecko
Wszystko toczy się dla dziecka, wokół dziecka i zależy od dziecka.
Nauczyciele i pracownicy administracyjno – obsługowi starają się, aby
dziecko było najważniejsze.